Polski Rejestr Statków S.A.

Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk
tel: (+48) 58 75 11 100 / 34 61 700
fax: (+48) 58 346 03 92
Andrzej Madejski
Prezes zarządu (Chairman of the Board)
(+48 58) 75 11 301 / (+48 58) 34 11 764 / fax: (+48 58) 34 60 384
Przedmiot działalności

Polski Rejestr Statków S.A. jest niezależną instytucją rzeczoznawczą z ponad 75 – letnią historią, prowadzącą działalność na rynku międzynarodowym. Nazwa Polski Rejestr Statków może sugerować, że działalność instytucji związana jest wyłącznie z okrętownictwem i żeglugą tak nie jest, choć nadzór nad budową i eksploatacją statków oraz innych obiektów pływających stanowi bardzo ważną, tradycyjną dziadzinę działalności PRS.

Zakres usług PRS:

 • Nadzory okrętowe – nadzory klasyfikacyjne oraz konwencyjne nad: statkami morskimi (w tym okrętami wojennymi i jednostkami specjalnymi), statkami śródlądowymi, jachtami, łodziami motorowymi, dokami pływającymi, jednostkami górnictwa morskiego, jednostkami zanurzalnymi,
 • Nadzory przemysłowe – zarządzanie kontraktami budowlanymi oraz nadzorami nad budowami i robotami budowlanymi, robotami remontowanymi i modernizacji obiektów infrastruktury technicznej lądowej, offshore, śródlądowej i morskiej,
 • Certyfikacja systemów zarządzania – na zgodność z ISO 9001, 14001, PN-N-18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 3834 i inne,
 • Certyfikacja wyrobów – na zgodność z dyrektywami: 96/98/WE, 94/25/WE, 89/686/EWG/, 97/23/WE, 2009/105/WE, 2004/108/WE, 2006/95/WE i inne,
 • Doradztwo techniczne – oprogramowanie i analizy statecznościowe oraz wytrzymałościowe: na zgodność z CSR dla masowców i zbiornikowców, obliczenia MES, symulacje zachowania się obiektów pływających, poza klasyfikacyjne wsparcie techniczne i projektowe
 • Szkolenia – w zakresie techniki i technologii oraz wymogów formalnych dotyczących  certyfikacji na zgodność z dyrektywami UE, wymagań morskich konwencji międzynarodowych i uznania wyrobów, laboratoriów, zakładów.
Certyfikat
 • Członek IACS – Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych,
 • Organizacja uznana przez Unię Europejską do wykonywania inspekcji i przeglądów na statkach morskich i śródlądowych,
 • Organizacja posiadająca upoważnienie Administracji morskich kilkudziesięciu państw do działania w ich imieniu,

PRS S.A. jest organizacją certyfikowaną w zakresie:

 • IACS Quality System Certification Scheme,
 • AQAP 2130:2009,
 • ISO 9001:2008,
 • PN-N 18001:2004.

PRS S.A. posiada:

 • Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego stwierdzającego zdolność  do ochrony informacji niejawnych o klauzulach: “POUFNE”, “NATO CONFIDENTIAL”, „EU CONFIDENTIAL”,
 • Certyfikat akredytacji: jednostki inspekcyjnej, certyfikującej wyroby, systemy zarządzania, weryfikatora: EMAS, rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych EU ETS.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ